חברת מדידות מוסמכת,
לשירותי הנדסה ומדידות

לצורך תכנון, חישוב כמויות,
ליווי ביצוע פרויקטים ועבודת פיתוח

השאירו פרטים או חייגו
לקבלת מענה מקצועי עבורכם

תכניות לצורך רישום

תכניות שיוגשו לרשם המקרקעין כדי לרשום את הנכס ברשומות רשם המקרקעין בדיוק המרבי לפי הנכס הקיים בשטח

סימוני שטח

מול מפות טופוגרפיות של האזור הנמדד ומול תכניות בנייה ועל ידי הידע המקצועי שלנו בהעזר במכשור טכנולוגי מתאים, התכנית מתורגמת לנקודות סימון בשטח. מיקומים לביצוע קידוחי כלונסאות לצורך יסודות, סימון שיפועים לצורך הנחת תשתיות ביוב, סימון גבולות מגרש ועוד..

מפה מצבית להיתר בנייה

תכנית הגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה המשמשת לצורך קבלת היתר בניה ביצוע מדידות שטח יסודיות, הכנת מפה טופוגרפית וסימונים מרכזיים הנדרשים לצורך דיון בבקשה להיתר בניה שישמשו גם לצורך רישום הנכס.

השאירו פרטים או חייגו
לקבלת מענה מקצועי עבורכם